Skip to main content

Je kunt je nu inschrijven voor de Studiedag Waarderend Onderzoeken van Conflict

Aanleiding studiedag

Gebruikers-beoefenaren van Appreciative Inquiry (AI) denken nog weleens dat de waarderende aanpak minder goed bruikbaar is voor het beslechten van conflicten. Op deze studiedag laten we zien dat het tegendeel het geval is. We reiken de deelnemers theorie, tools en vaardigheden aan om AI in lastige gesprekken toe te passen wanneer mensen tegenover elkaar komen te staan.

Bestemd voor

Consultants, individuele en teamcoaches, managers en andere professionals die AI willen inzetten bij meningsverschillen, conflicten en lastige gesprekken. Deelnemers hebben basiskennis van AI en er in de praktijk enige ervaring mee opgedaan.

Uitwerking

De kern van Appreciative Inquiry gaat over onderzoeken en waarderen, een houding die juist
bij meningsverschillen bij uitstek geschikt is om aan te nemen. We gaan tijdens de studiedag dieper op deze kern in en staan stil bij wat er gebeurt als mensen niet langer samenwerken maar tegenover elkaar komen te staan. Deze kennis maken we praktisch door te oefenen met casuïstiek die de deelnemers zelf aanreiken.

Programma op hoofdlijnen

10.00 uur:    Ontvangst en opening
10.15 uur:    Verhalen delen over ervaringen van deelnemers met conflictsituaties
11.15 uur:    Stukje theorie over de relationele aspecten van Appreciative Inquiry
11.45 uur:    Waarderende gespreksvoering: 5 verschillende interventies
12.30 uur:   Lunchpauze
13.15 uur:    Samenwerking als een coöperatieve-competitieve relatie
15.00 uur:   Conflicten onderzoeken
16.30 uur:   Evalueren van de studiedag
17.00 uur:   Afsluiting

Locatie, kosten en deelname

De studiedag vindt plaats op 7 april op een nog nader te bepalen locatie centraal in het land. De groepsgrootte bedraagt max 20 personen. De kosten van deelname bedragen 595 euro voor een bedrijfsmedewerker, 395 euro voor zzp’-ers en 35 euro voor studenten. Bedragen zijn excl. btw. De studiedag is geaccrediteerd door de sectie A&O van het NIP. De dag wordt begeleid door Cora Reijerse en Robbert Masselink, beide ervaren AI-beoefenaren en trainers.

Aanmelden

Stuur een mail om je aan te melden naar:  robbertmasselink@hetzuiderlicht.nl
Of naar Cora Reijerse:  info@allaboutchange.nl